Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Kikärtsbiff 07310130010675 142202

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter spannmål samt frukt och grönt, 10372:1, Avancerad Produktspecifikation, FSSC22000 Fryst lök, Polan 2020-04-01
Information om ursprung - sammansatta produkter spannmål samt frukt och grönt, 10372:1, Avancerad Produktspecifikation, FSSC22000 Frysta kikärter, Frankrike 2020-04-01
GMO-fri vara, 10887, Bas Produktspecifikation Lök, Kikärter 2020-04-01
Returemballage, 10393:1, Spjutspets Fryst produkt, Retauremballage 2020-04-01
Resthalter av bekämpningsmedel, 10882:1, Spjutspets Produktspecifikation, åtlyder EU-legislatur Lök, Kokärter 2020-04-01

Uppgiftslämnare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 556017-2222
GLN: 7310130000003
Adress: Fack 95003 R 059
106 54  Stockholm
Telefon: 08-519 787 00
E-post:
Hemsida: http://www.cerealiafoodservice.se

Tillverkare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 5560172222
GLN: 7310130000003
Adress:   153 81  Järna
Hemsida: www.cerealiafoodservice.se
Utskriftversion (PDF)