Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Gulärtspuck med svensk gul ärta EKO 07310130010743 142203

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
EU-ekologisk vara, 11009, Bas Leverantörsförsäkran Svenskodlade Gula Ärter EKO 2020-04-01
GMO-fri vara, 10887, Bas Leverantörsförsäkran Svenskodlade Gula Ärter EKO 2020-04-01
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Svenskodlade Gula Ärter EKO 2020-04-01
Resthalter av bekämpningsmedel, 10882:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran Svenskodlade Gula Ärter EKO 2020-04-01
Rutiner för socialt ansvarstagande i produktionen (odlingen), 10881, Bas Leverantörsförsäkran Svenskodlade Gula Ärter EKO 2020-04-01

Uppgiftslämnare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 556017-2222
GLN: 7310130000003
Adress: Fack 95003 R 059
106 54  Stockholm
Telefon: 08-519 787 00
E-post:
Hemsida: http://www.cerealiafoodservice.se

Tillverkare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 5560172222
GLN: 7310130000003
Adress:   153 81  Järna
Hemsida: www.cerealiafoodservice.se
Utskriftversion (PDF)