Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Stinas kycklingpanna Original 07300321505004 1505

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
HS Certifiering /offentlig kontroll SLV/ Länsstyrelse
Kyckling från Sverige 2020-11-13
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Svensk Fågels certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Svensk Fågels certifiering samt offentlig kontroll Länsstyrelse
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Offentlig kontroll SLV
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Svensk Fågels certifiering; FCI(djurägareintyg)
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
FCI (Djurägareintyg)
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Minimerad antibiotikaanvändning, 11247, Spjutspets 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
FCI(Djurägareintyg)
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Foder utan GMO-innehåll, 10442:2, Spjutspets 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
ProTerra/RTRS certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Offentlig kontroll(SLV); HS Certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Hälsoredovisningssystem, 10903:2, Avancerad 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Svensk Fågels certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
HS Certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad 1.leverantrsfrskranfrprodukterproduceradeivallamedsvenskrvara2020.11.1
Svensk Fågels certifiering
Kyckling från Sverige. 2020-11-13

Uppgiftslämnare

Namn: Kronfågel AB
Org.nr: 556145-4223
GLN: 7300321111113
Adress: Box 30174
104 25  Stockholm
Telefon: 08-685 42 00
E-post: foodservice@kronfagel.se
Hemsida: http://www.kronfagel.se

Tillverkare

Namn: Kronfågel
Org.nr:
GLN: 7300321111113
Adress:    
Hemsida: www.kronfagel.se/foodservice
Utskriftversion (PDF)