Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Hamburgerfärs Rullpack SE 07300207714001 497705

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Ursprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar. Sverige 2018-08-17
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Regleras i avtal med lantbrukare Sverige 2018-08-17
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Sojadialogens Avsiktsförklaring . Allt foder är RTRS eller ProTerra-certifierad. Sverige 2018-08-17
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Miljöhusesyn. SJVFS 2013:42 (D9), Kap 1, 2§ Sverige 2018-08-17
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Djurskyddsförordning 1988:539, 30 §. Bedövningskontroll av SLV. Sverige 2018-08-17
Operativa ingrepp, 10916:3, Bas SFS 1988:539 (Djurskyddsförordning) 25§ Sverige 2018-08-17
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Mottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§ Sverige 2018-08-17
Betesdrift, 10435:1, Avancerad SFS 1988:539 (Djurskyddsförordning), 10-11§ och SJVFS 2017:24 (L104) Sverige 2018-08-17

Uppgiftslämnare

Namn: HKScan Sweden AB
Org.nr: 556655-4597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30233
104 25  Stockholm
Telefon: 0771-51 05 10
E-post: vcd@hkscan.com
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se

Tillverkare

Namn: HKScan Sweden
Org.nr: 5566554597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30223   104 25   Stockholm
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)