Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Halloumiburgare (10x75g) 07316150975833 97583

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Hälsoredovisningssystem, 10907:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran Mjölk från Cypern 2019-03-18
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Mjölk från Cypern 2019-03-18
Antibiotikaförskrivning i uppfödningen, 10416, Bas Leverantörsförsäkran Mjölk från Cypern 2019-05-23
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Mjölk från Cypern 2019-05-23

Uppgiftslämnare

Namn: Fontana Food AB
Org.nr: 556251-0734
GLN: 7316150000108
Adress: Box 43, Studiovägen 6
135 21  Tyresö
Telefon: 08-448 71 00
E-post: info@fontanafood.se
Hemsida: http://www.fontana.se/

Tillverkare

Namn: Fontana Food AB
Org.nr: 556251-0734
GLN: 7316150000108
Adress: Box 43   135 21  Tyresö
Hemsida: www.fontana.se
Utskriftversion (PDF)