Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Parmigiano Reggiano 13 mån 02376836100008 223370

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad
Information om ursprung - sammansatta produkter mjölk och ägg, 10889:1, Avancerad 223297 223347 223370 parmigiano uhm_levförsäkran_2017 1 (2017-12-05)

Uppgiftslämnare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 556233-2451
GLN: 7321570000003
Adress: 121 23  Johanneshov
Telefon: 08-672 84 00
E-post:
Hemsida: http://www.martinservera.se/

Tillverkare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 5562332451
GLN: 7321570000003
Adress: Box 1003   121 23  Johanneshov
Hemsida: www.martinservera.se
Utskriftversion (PDF)