Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Oxjärpe stekta 40gx50st SE 07300299093008 299093

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Ursprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar. Sverige 2020-03-31
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. Sverige 2020-03-31
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas Regleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §. Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap. 8 §. Sverige 2020-03-31
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Mottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§ Sverige 2020-03-31
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) Sverige 2020-03-31
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2. Sverige 2020-03-31
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. Sverige 2020-03-31
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas Regleras i 3 kap. 3 § i SJVFS 2019:18 (L104) Sverige 2020-03-31
Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött, 11398, Bas SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §. Sverige 2020-03-31

Uppgiftslämnare

Namn: HKScan Sweden AB
Org.nr: 556655-4597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30233
104 25  Stockholm
Telefon: 0771-51 05 10
E-post: vcd@hkscan.com
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se

Tillverkare

Namn: HKScan Sweden
Org.nr: 5566554597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30223   104 25   Stockholm
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)