Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Laktosfri Ekologisk Yogh Nat 2,5% 06408432102653 210265

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Hälsoredovisningssystem, 10907:1, Spjutspets 2018 animal health care statement
Statement
Finland 2018-08-29
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas traceability statement valio
Statement
Finland 2019-01-22
Information om ursprung - sammansatta produkter mjölk och ägg, 10889:1, Avancerad traceability statement valio
Statement
Finland 2019-01-22
GMO-fritt foder, 10914:1, Spjutspets gmo statement 2019
Statement
Finland 2019-01-17
Betesdrift, 10429, Bas grazing statement 2019
Statement
Finland 2019-01-19
Operativa ingrepp, 10430:1, Bas dehorning 14052018
Statement
Finland 2018-05-15
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad soy feeds statement 2019
Statement
Finland 2020-01-01
EU-ekologisk vara, 11009, Bas valio organic production_swe
Statement
Finland 2020-03-01
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad antibiotics statement 2019
Statement
Finland 2020-08-03

Uppgiftslämnare

Namn: Valio Sverige AB
Org.nr: 556481-1734
GLN: 7300009033089
Adress: Box 30065
104 25  Stockholm
Telefon: 08-725 51 50
E-post:
Hemsida: http://www.valio.se

Tillverkare

Namn: VALIO OY
Org.nr:
GLN:
Adress: Mejerite 6     Helsingfors
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)