Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Torsk ryggfilé m skinn MSC KRAV 07312740007656 1001765

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Produkternas spårbarhet, 10398, Bas MSC KRAV Torsk 2018-08-22
Produkternas spårbarhet - sammansatt produkt, 11112, Avancerad MSC KRAV Torsk 2018-08-22
Fisklistan, 10401, Avancerad MSC KRAV Torsk 2018-08-22
Vildfångad fisk från hållbara bestånd , 10399:1, Avancerad MSC KRAV Torsk 2018-08-22
Ekologisk produktion - tillägg Fisk & Skaldjur, 11138, Avancerad MSC KRAV Torsk 2018-08-22
Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk, 11326, Avancerad MSC-certifikat, märkning på produkten Torsk 2019-11-26
Informationskrav beredd eller konserverad produkt – fisk och skaldjur, 11112:1, Avancerad MSC-certifikat, märkning på produkten Torsk 2019-11-26
Vildfångad fisk och skaldjur, 10399:2, Bas MSC-certifikat, märkning på produkten Torsk 2019-11-26
Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar, 11362, Avancerad MSC-KRAV Certifikat, märkning på produkten Torsk 2019-11-26

Uppgiftslämnare

Namn: Säljpartner Häll & Co AB
Org.nr: 556710-9110
GLN: 7300009013319
Adress: Isafjordsgatan 5
164 40   Stockholm
Telefon: 08-672 07 50
E-post: info@saljpartner.com
Hemsida: http://www.saljpartner.com

Tillverkare

Namn: Marenor AB
Org.nr:
GLN: 7300009013319
Adress: Box 23   456 21  Kungshamn
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)