Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
GRILLKORV AV KALKON 07331044008596 3040

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Bedövad slaktmetod, 10418, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Beläggningsgrad (djurtäthet) i uppfödningen, 10913:1, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Hälsoredovisningssystem, 10903:2, Avancerad ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas ingelsta_kalkon_levforsakran_2019_02_04
Leverantörsförsäkran UHM Svensk Fågels Djuromsorgsprogram Certifikal Svensk Fågel
Kalkonråvara Sverige 2019-02-04

Uppgiftslämnare

Namn: Ingelsta Kalkon AB
Org.nr: 556217-6064
GLN: 7331044900005
Adress: Brukstorp
273 94  Tomelilla
Telefon: 0414-285 00
E-post:
Hemsida: http://www.ingelstakalkon.se

Tillverkare

Namn: Ingelsta Kalkon AB
Org.nr: 556217-6064
GLN: 7331044900005
Adress: Brukstorp   27394  Tomelilla
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)