Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Grana Padano Flakes 08014952256554 283200

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad RTRS-certifikat Mjölk - Italien 2018-11-19
Information om ursprung - sammansatta produkter mjölk och ägg, 10889:1, Avancerad Märkning på produkt. Märkning på produktspecifikation. Mjölk - Italien 2018-11-20
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Direktiv 2001/82 EG Artikel 67 Mjölk - EU 2018-11-20

Uppgiftslämnare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 556233-2451
GLN: 7321570000003
Adress: 121 23  Johanneshov
Telefon: 08-672 84 00
E-post:
Hemsida: http://www.martinservera.se/

Tillverkare

Namn: Martin & Servera IMP
Org.nr: 5562332451
GLN: 7321570000003
Adress: Box 1003   121 23  Johanneshov
Hemsida: www.martinservera.se
Utskriftversion (PDF)