Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Russin kärnfria 07321571152466 115246

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
GMO-fri vara, 10887, Bas
Rutiner för socialt ansvarstagande i produktionen (odlingen), 10881, Bas
Socialt ansvarsfull odling, 10397:1, Bas
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas 115246 russin kärnfria uhm_levförsäkran_2018 (2018-09-10)

Uppgiftslämnare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 556233-2451
GLN: 7321570000003
Adress: 121 23  Johanneshov
Telefon: 08-672 84 00
E-post:
Hemsida: http://www.martinservera.se/

Tillverkare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 5562332451
GLN: 7321570000003
Adress: Box 1003   121 23  Johanneshov
Hemsida: www.martinservera.se
Utskriftversion (PDF)