Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Rödlök 07340062304009 1400 1401 14029

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
GMO-fri vara, 10887, Bas
Rutiner för socialt ansvarstagande i produktionen (odlingen), 10881, Bas
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas
Efterskördsbehandling - grönsaker, 10391:1, Bas

Uppgiftslämnare

Namn: Aviko Norden
Org.nr: 556271-9822
GLN: 7300009029761
Adress: Knut Påls Väg 19
256 69  Helsingborg
Telefon: 042-38 60 30
E-post: info@avikonorden.se
Hemsida: http://www.avikonorden.se/

Tillverkare

Namn: 3N Produkter AB
Org.nr: 5563126316
GLN: 7300009029761
Adress: Knut Påls Väg 19   256 69   Helsingborg
Hemsida: www.avikonorden.se
Utskriftversion (PDF)