Ögondroppar, endospipetter

Ögondroppar, endospipetter
Uppgiftslämnare:
Alcon Nordic A/S
Varumärke:
Bion Tears
Artikelbenämning:
Ögondroppar, endospipetter
Artikelbeskrivning:
Bion Tears ögondroppar endospipetter 28x0,4ml, utan konserveringsmedel, kan användas med kontaktlinser
Leverantörens artikelnummer:
100101521
Förpackningsstorlek:
28x0,4ml
Bion Tears

Produktinformation

Ingrediensförteckning: De aktiva substanserna är dextran 70 och hypromellos. 1 ml lösning innehåller 1 mg dextran 70 och 3,0 mg hypromellos. Övriga hjälpämnen är natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, zinkklorid, natriumbikarbonat, koldioxid (för pH-justering) och renat vatten.
Ingrediensförteckning för icke livsmedel: De aktiva substanserna är dextran 70 och hypromellos. 1 ml lösning innehåller 1 mg dextran 70 och 3,0 mg hypromellos. Övriga hjälpämnen är natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, zinkklorid, natriumbikarbonat, koldioxid (för pH-justering) och renat vatten.
DABAS Produktklassificering: 409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
Minsta antal enheter i förpackningen: 28
Maximalt antal enheter i förpackningen: 28
Tillverkningsland: Belgien
Visa MINDRE

Näringsvärde

Visa MINDRE

Märkning

Visa MINDRE

Allergener

Visa MINDRE

Uppgiftslämnare

Namn: Alcon Nordic A/S
Hemsida: http://www.alcon.se
Visa mer

Tillverkare

Namn: Alcon Nordic A/S
Hemsida: www.alcon.dk
Visa mer

Övrigt

Varumärkesägarens identitet, GLN: 7300009043439
Varumärkesägarens namn: Alcon Nordic A/S
Visa MINDRE

Kravspecifikation

Förvaring

Temperatur (°C):
  • Min:

    2 °C
  • Max:

    30 °C
Total hållbarhet (dagar): 730
Förvaringsinstruktioner: Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning. Oanvända endosbehållare måste kasseras 4 dagar efter öppnandet av foliepåsen. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Användningsinstruktioner: Vuxna och äldre: 1–2 droppar tillföres i det påverkade ögat 3–4 gånger dagligen såvida inte läkare ordinerat annorlunda. Ögondropparna kan användas tillsammans med kontaktlinser. Om du upplever att effekten av Bion Tears är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal. Använd endast Bion Tears för att droppa i ögonen.
Visa MINDRE

Tillagning

Visa MINDRE

Basnivå

Artikelbenämning: Ögondroppar, endospipetter
Artikelbeskrivning: Bion Tears ögondroppar endospipetter 28x0,4ml, utan konserveringsmedel, kan användas med kontaktlinser
Varumärke: Bion Tears
Förpackningsstorlek: 28x0,4ml
Artikelns identitet, GTIN: 07046263743554
Leverantörens artikelnummer: 100101521
• Förekomst av streckkodad information: Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information
• Typ av maskinellt läsbar märkning: GTIN,
• Databärartyp: EAN UPC
• Typ av datum på förpackningen:
Ingår i: 24 st Mellannivåförpackningar 17046263743551
Visa Mer

Mellannivå

Artikelbenämning: Ögondroppar, endospipetter
Artikelns identitet, GTIN: 17046263743551
Leverantörens artikelnummer: 1-100101521
• Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald
• Antal enheter: Styck
• Förekomst av streckkodad information: Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information.
• Databärartyp: GS1 128
Består av: 24 st Basnivåförpackningar 07046263743554
Ingår i: 120 st Toppnivåförpackningar 27046263743558
Visa Mer

Toppnivå

Artikelbenämning: Ögondroppar, endospipetter
Artikelns identitet, GTIN: 27046263743558
Leverantörens artikelnummer: 2-100101521
• Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald
• Plattformstyp kod: Pall 800 X 1200 mm  
• Antal enheter: Styck
• Förekomst av streckkodad information: Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information.
• Databärartyp: GS1 128
• Min: 2  °C
• Max: 30  °C
Består av: 120 st Mellannivåförpackningar 17046263743551
Visa Mer
Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen rapportera problem
Kort utskriftversion (PDF) Full utskriftversion (PDF)